Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk lærer og forstander

Født torsdag den 14. december 1871 i Vestervig, Thisted
Død fredag den 26. oktober 1962 i Roskilde

Mini-biografi: Var søn af en skibsfører, blev 1890 student fra Efterslægtens skole, 1897 cand.mag. i tysk, dansk og latin, var på flere studieophold i Tyskland og virkede herefter som lærer ved forskellige københavnske skoler. Blev 1901 inspektør ved Købmandsskolen, året efter forstander for østre afdeling, senere for afdelingen for kvinder, 1903 ansat på Roskilde katedralskole, blev adjunkt 1906, lektor 1919. Forsvarede 1929 disputatsen Genie und sinnverwandte Ausdrücke in den Schriften und Briefen Friedrich Schlegels ved Oslo Universitet og blev dr.phil. Frederik Ingerslev udgav, sammen med Marius Vibæk, et system af lærebøger til brug ved undervisningen i det tyske sprog. Var medlem af bestyrelsen for Statsskolernes Lærerforening, af kommissionen til afholdelse af studentereksamen for privatister og af opgavekommissionen. Skrev 1911 et indlæg med titlen "Lige Kaar for Hustru og Mand", fastslog heri at mand og hustru skulle have lige ret til at bestemme over hjemmets indtægter og udgifter, var med disse udtalelser langt forud for sin tid. Har desuden skrevet Jonas Lie. Et Personligheds- og Typebillede, Selma Lagerlöf. Et personligheds- og typebillede, holdt en forelæsningsrække på universitetet over denne forfatter. Leverede flere afhandlinger til forskellige tidsskrifter og udgav romanen, Jydesaga, om en lægesøn fra Vestervig, hvor hovedpersonen kunne minde om Ingerslevs far.