Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer, generallieutenant og godsejer

Født torsdag den 29. januar 1761 på Odense Slot
Død torsdag den 15. marts 1827 i Odense

Mini-biografi: Blev opdraget hos morfaderen Peder Juel til Hverringe. Læste derefter nationaløkonomi, jura og sprog på Kiel Universitet, afsluttende med en længere studierejse i Europa. I 1781 udnævntes Juel til kammerherre og overtog fra Valdemars Slot, styrelsen af Tåsinge. Den alsidige orientering om samfunds- og landbrugsforhold, han havde modtaget på sine rejser, kom nu Tåsinge til gode. Søgte at fremme udviklingen og samfundsnytten, ved at oprette skoler og fattighuse, indføre politiforordninger og ikke mindst ved at indføre moderne avls- og dyrkningsmetoder på sit gods. Indførte vekseldrift på markerne og staldfodring, indkøbte nye enmandsbetjente plovtyper fra England og sørgede for at plante frugttræer i brakmarker. Mødte dog stor modstand hos bønderne, som bevidst plantede træerne på hovedet. Ligeledes anlagde Juel de store skove på øen. Virkede i tale og skrift, for bedre ordninger af fattig- og fæstevæsenet. Skolerne i Troense og Eskær, blev bygget som et led i et større skolebyggeri, på grund af det stigende folketal på Tåsinge. Under Englandskrigen i 1801, indtrådte Juel i hæren som chef for Fynske Landregiment og førte i 1807, kommandoen over et kombineret troppekorps på Fyns østkyst. Fik i 1812 overbefalingen på Fyn.