Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, justitsminister og gehejmestatsminister

Født torsdag den 24. august 1758 i København
Død torsdag den 11. januar 1827 i København

Mini-biografi: Var søn af admiral Christian Frederik Kaas og blev som 12årig ansat som page ved hoffet hos enkedronning Juliane Marie, fik 16 år gammel titel som sekondløjtnant ved ingeniørkorpset dog uden at gøre tjeneste. Frederik Julius Kaas begyndte at studere jura ved Københavns Universitet og siden ved universitetet i Kiel, blev juridisk kandidat i 1782, og året efter udnævnt til assessor ved Norges overhofret. I de følgende år steg Kaas i graderne og endte med at være stiftamtmand over Akershus stift, interesserede sig i særlig grad for militæret og fik anlagt borgervæbning langs kysten i det sydlige Norge. Kom i 1802 tilbage til Danmark for at beklæde stillingen som justitiarius i Højesteret, blev i 1804 præsident for det danske kancelli, i 1913 justitsminister, fik i 1814 sæde i Gehejmestatsrådet og blev chef for Københavns politi. Fik tillige diplomatiske opgaver var to gange sendt ud for at holde møde med kejser Napoleon og fik gennem årene en hel del tillidserhverv, bl.a. som forstander for Herlufsholm Skole og Gods. Blev ordenskansler, æresmedlem af Kunstakademiet, kåret til hvid ridder i 1803 og blå ridder i 1915. Kaas var gennem sit ægteskab blevet ejer af Bærum Jernværk og ejede en kort tid Bernstorff Slot.