Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født mandag den 28. maj 1725 i Esrum, Esbønderup, Gribskov
Død onsdag den 26. oktober 1796 i Skælskør, Slagelse

Mini-biografi: Var søn af en kvartermester, som døde tidligt, flyttede med moderen over til en onkel, der var amtmand på Bornholm. Frederik Krabbe blev søkadet som 16årig, var godt begavet og modtog privatundervisning i matematik, forfremmedes 1749 til sekondløjtnant og kom med på et togt til Norge. Blev ved hjemkomsten, på admiral Ulrik Frederik Suhms anbefaling, sammen med løjtnant F.C. Kaas, indsat i konstruktionskommissionen og sendt på studierejse til England, Frankrig, Italien og Holland for at studere skibs- og vandbygning. Krabbe blev 1758 kaptajnløjtnant og fabriksmester på Holmen efter Diderich de Thurah, indleverede 1759 tegningerne til sit første orlogsskib, søsat 1760 som Jylland. Byggede nogle gode, solide skibe, hvoraf flere deltog i slaget på Reden, anvendte både engelsk og fransk byggemåde tilpasset danske forhold. Konstruerede bl.a. tredækkeren Christian VII søsat 1767, året efter afløst af todækkeren Den Prægtige på 80 kanoner, der egnede sig bedre til danske forhold. Krabbe byggede 12 orlogsskibe, 13 fregatter, 19 mindre krigsskibe og 8 specialbyggede bombarder hukkerter. Var med tiden blevet kommandørkaptajn, fratrådte 1772 sit embede og blev civildeputeret i Admiralitets- og Kommissariats kollegiet, sad i flere vigtige kommissioner, fik titel af kammerherre, udnævntes til hvid ridder og gehejmeråd og blev 1. deputeret i Kommissariatskollegiet.