Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rektor og professor

Født søndag den 21. oktober 1798 i København
Død tirsdag den 11. februar 1862 i København

Mini-biografi: Var søn af en skræddermester, blev 1815 student fra Borgerdydskolen i København, interesserede sig for filologi og underviste sine skolekammerater i græsk, udgav 1821 Det Græske Sprogs Formlære. Læste teologi på Københavns Universitet, tog 1825 embedseksamen og gav sig herefter for alvor til at studere filologi. Udgav 1826 en græsk grammatik, som blev benyttet i danske, norske og svenske skoler gennem flere år, den blev 1830 fulgt op af Materialer til at indøve den græske Formlære. Frederik Lange havde i sinde at skrive flere pædagogiske bøger, men blev ramt af en uhelbredelig øjensygdom, søgte forgæves helbredelse i udlandet, men blev med tiden næsten blind. Fortsatte dog med sin hustrus hjælp studierne og sin skolevirksomhed. Fik tilladelse til at søge overordnede skoleembeder og blev 1833 overlærer ved Vordingborg lærde skole, udnævntes 1841 til rektor. Tog 1836 doktorgraden på disputatsen De casuum universis causis et rationibus. Fik sin afsked med ventepenge da skolen blev nedlagt 1846 og flyttede til København. Holdt fra 1847 pædagogiske forelæsninger ved universitetet, fortrinsvis over pædagogikkens historie. Udgav 1856 en samling pædagogiske betragtninger med titlen Skolen og Livet, var formand for selskabet til den danske litteraturs fremme, fik titel af professor 1849 og blev Ridder af Dannebrog 1856.