Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk gehejmearkivar, litterær samler og legatstifter

Født onsdag den 30. august 1671 på Krogerup, Humlebæk, Fredensborg (andre kilder: 8/11-1671)
Død mandag den 26. april 1745 på Krogerup, Humlebæk, Fredensborg (andre kilder: 25/4-1745)

Mini-biografi: Faderen, Hans Rostgaard, efterlod sin søn en betydelig formue, som bl.a. omfattede hovedgården Krogerup i Nordsjælland samt øen Anholt. Frederik Rostgaard blev student 1687 og foretog derefter en langvarig dannelsesrejse i Europa. Giftede sig ved hjemkomsten til en endnu større formue samt en adelstitel. År 1700 udnævnt til gehejmearkivar, 1709 til højesteretsdommer og 1720 til justitiarius (præsident) ved Højesteret. Året efter oversekretær i Danske Kancelli og dermed indehaver af en af rigets mest indflydelsesrige stillinger. Herligheden varede kun til 1725, da Rostgaard mistede sine embeder på grund af mistanke om korruption. Taget til nåde igen 1727 og ansat som amtmand i Antvorskov og Korsør amter. Fik 1730 i stedet en velaflagt stilling ved Øresundstolden, men tog allerede året efter sin afsked og levede derefter på sit gods. Var livet igennem en stor samler af bøger og håndskrifter, som nu findes i Det kgl. Bibliotek. Kendt er Rostgaards kontrovers med Holberg, da denne i digtet "Peder Paars" havde gjort grin med beboerne på Anholt. De kom dog på god fod igen og Rostgaard var stærkt medvirkende ved oprettelsen af Grønnegadeteatret, hvor Holbergs komedier blev opført. Oprettede testamentarisk bl.a. et legat til aflønning af en professor i historie ved Københavns Universitet.