Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk guvernør, overpræsident og gehejmekonferensråd

Født onsdag den 22. januar 1817 i København
Død mandag den 8. juni 1896 i København

Mini-biografi: Var søn af en kontorchef, blev 1833 student fra Metropolitanskolen, læste jura og tog 1838 kandidateksamen. Blev 1842 volontør i generaltoldkammer- og kommercekollegiets handels- og konsulatskontor og 1847 fuldmægtig. Frederik Schlegel blev året efter chef for kolonialkontoret og 1854 udnævnt til guvernør på De dansk-vestindiske øer. Havde sat sig godt ind i forholdene i kolonien, fik dygtigt og på retfærdig vis, sat skik på de forandringer, der opstod ved Peter von Scholtens frigivelse af slaverne i 1848. Måtte af hensyn til sit helbred rejse tilbage til Danmark i 1860, men kunne 1866 igen begynde at arbejde, blev rådmand i Københavns magistrats 2. afdeling og 1873 valgt til borgmester for afdelingen. Var 1879 formand for en kommission, der tog til De dansk-vestindiske øer for at afgive beretning om et nyt oprør. Schlegel var formand i bestyrelsen for Kysthospitalet på Refsnæs og formand for universitetsjubilæets danske samfund. Fik titel af kammerråd, gehejmeetatsråd og gehejmekonferensråd. Modtog Storkorset, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør. Schlegel blev gift med Søren Kierkegaards tidligere forlovede, Regine Olsen og var i forholdet til forfatteren lige så taktfuld og behersket som i sin gerning.