Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk præst

Født fredag den 25. juli 1834 i København
Død tirsdag den 22. maj 1900 i Alsted, Sorø

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev 1853 student fra Metropolitanskolen, læste teologi og tog kandidateksamen i 1859. Blev i 1863 ordineret som kateket til Store Heddinge og virkede herefter på forskellig måde i kristeligt samt folkeligt oplysningsarbejde i grundtvigianske kredse. Frederik Vilhelm Topsøe stillede i 1866 op til valg til Folketinget i Præstø Amts 1. Kreds for partiet Venstre, men kom ikke ind. Blev i 1871 sognepræst i Hejls samt Vejstrup ved Kolding, var medstifter af Hejls Friskole og blev en trofast støtte for sønderjyderne, sammen med en lille flok oplyste bønder, heriblandt Jep Fink, udgav i 1882 et mindeskrift for denne. Var også til stede ved præsten for den danske frimenighed i Sønderjylland, Cornelius Appels ordination på Askov. Topsøe blev i 1886 sognepræst i Alsted samt Fjenneslev på Sjælland, lagde hele livet et betydeligt arbejde i frihedens og danskhedens tjeneste, leverede adskillige bidrag til den stedlige presse samt den grundtvigske retnings blade, var medarbejder ved Nordslesvigsk Søndagsblad og udgav i 1882 bogen Nationalitetsbevægelserne i den nyere Tid. Var far til bl.a. Thyra Topsøe.