Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk gehejmekonferensråd, amtmand og forfatter

Født tirsdag den 7. marts 1724
Død mandag den 22. februar 1790 i København

Mini-biografi: Var søn af lensgreve Frederik Wedel-Jarlsberg, studerede i Tyskland i byen Halle og på universitetet i Göttingen. Blev som syttenårig fændrik i Grenaderkorpset, året efter sekondløjtnant, 1746 premierløjtnant, tjente syv år som kaptajn i Infanteriregimentet. Var 1748 blevet udnævnt til kammerherre, fik sæde i Højesteret 1753, 1757 udnævnt til gehejmeråd, året efter valgt til medkurator for Vemmetofte Kloster. Wedel-Jarlsberg forsøgte at indføre reformer, som dyrkning af kløver og ophævelse af fællesskabet, mødte modvilje fra medkuratoren, valgte derfor at tage sin afsked i 1863. Var samme år blevet tildelt Det hvide bånd (senere Dannebrogsordenen) samt l'union parfaite, blev 1768 amtmand over Aabenraa og Løgumkloster, 1772 overlanddrost i Oldenborg og Delmenhorst, trak sig tilbage fra statstjenesten året efter, fik 1774 titlen gehejmekonferensråd og modtog 1783 Elefantordenen. Købte godset Ravnstrup i Præstø amt 1778, tog ivrigt del i debatten om en landboreform, gik ind for stavnsbåndets bevarelse, men var dog human overfor sine bønder, forsvarede sine synspunkter i adskillige pjecer og bøger. Wedel-Jarlsberg havde flere litterære interesser, udgav på tysk et udkast til borgerlige love for jøderne, en kronologisk-historisk tabel til den ældre og yngre skandinaviske danske historie, en afhandling samt et lille skrift med religionshistorisk indhold. Var æresmedlem af Videnskabernes Selskab.