Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rigsgreve

Født torsdag den 24. marts 1842 i København
Død lørdag den 11. juni 1921 på Billesborg (tidl. Egøjegård), Egøje, Køge

Mini-biografi: Var søn af finansminister W.C.E. Sponneck, blev 1861 student og tog juridisk kandidateksamen 1869. Befandt sig i Heidelberg ved den fransk-tyske krigs udbrud 1870, rejste straks til Frankrig og meldte sig til hæren, blev ansat som kaptajn ved 18. armékorps' rytterdivision. Frederik Wilhelm Sponneck deltog i kampene ved Loire, tog efter tilbagetoget til Paris og overværede kommunens opstand. Kom tilbage til Danmark 1871, indtrådte i udenrigstjenesten og blev sendt som attaché til gesandtskabet i Paris. Gjorde i årene 1873-76 tjeneste i udenrigsministeriet, udnævntes 1876 til fungerende legationssekretær i Paris og forflyttedes to år efter til London. Blev 1883 virkelig legationssekretær og flyttede året efter til St. Petersborg. Sponneck blev 1888 ministerresident og generalkonsul i Washington, afslog stillingen som guvernør over De dansk-vestindiske øer, blev 1893 gesandt i Wien og 1897 i Stockholm. Var imod den udvidelse og modernisering af konsulatvæsenet, der var påbegyndt i slutningen af 1890'erne og blev af Erik Scavenius anset for at være uegnet som gesandt. Blev af venstreregeringens indenrigsminister Klaus Berntsen og udenrigsminister William Ahlefeldt-Laurvig, overtalt til at søge sin afsked i forbindelse med moderniseringen af udenrigstjenesten. Sponneck modtog Storkorset af Dannebrog, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.