Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge

Født fredag den 28. september 1849 i Nakskov
Død mandag den 17. januar 1921 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev i 1868 student i Nykøbing Falster, læste derefter medicin og tog embedseksamen i 1875. Gjorde kandidattjeneste på Oringe, var konstitueret reservelæge på Garnisons Sygehus, kandidat ved sindssygeanstalten ved Aarhus samt ved Frederiks Hospital. Forsvarede i 1884 sin disputats Læren om uregelmæssig Epilepsi med særlig Hensyn til de såkaldte psykiske Ækvivalenter for en doktorgrad, studerede i 1888 i Paris og London, foretog siden flere studierejser. Havde fra 1878 været reservelæge ved Viborg sindssygeanstalt, blev i 1895 udnævnt til overlæge og efterfulgte i 1901, Knud Pontoppidan som overlæge på Aarhus Sindssygeanstalt. Frederik Hallager udgav udover sin doktorafhandling: Epilepsiens og Epileptikernes Behandling, Sindssygdom, Forbrydelse og Genialitet, Studier over Epilepsien, Biskop Knuds Bog om Pesten, Magister Ole Bjørn og de besatte i Thisted samt den historiske bog Skildring af Jydske Asyl. Interesserede sig særligt for epilepsi og mente at et epileptisk anfald skyldes en akut hjerneanæmi, var foregangsmand i behandlingen af hjernesygdommen dementia paralytica, ved kunstigt at fremkalde feber hos patienten, hvilket senere viste sig at være en rigtig behandling af malaria. Hallager blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.