Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker og rektor

Født søndag den 5. august 1900 i Bjergby, Hjørring
Død fredag den 12. februar 1988

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, blev student 1920 og valgte at læse historie. Skrev som det første litterære arbejde et genforeningsdigt, virkede som lærer ved Rødding Højskole et par år, blev 1928 cand.mag. i historie og dansk. Fortsatte studierne i København og skrev 1930 en afhandling om septemberforliget: Sociale Studier i dansk Historie efter 1857. Fridlev Skrubbeltrang foretog studier i husmandsbefolkningens historie, fik til opgave at forfatte Den danske Bonde 1788-1938 i forbindelse med Stavnsbånds-jubilæet, skrev derefter bl.a. Husmand og Inderste. Studier over sjællandske Landboforhold i Perioden 1660-1800, Husmænd i Danmark, Den danske Husmandsbevægelse, Den danske Folkehøjskole og leverede bidrag til Danmarkshistorie. Skrubbeltrang blev 1956 lektor i landbohistorie ved Københavns Universitet, fortsatte som forfatter med Den Sjællandske Bondestands Sparekasse 1856-1958 og Det indvundne Danmark om Hedeselskabet. Var en ledende skikkelse i studiet af danske landboforholds historie og i Landbohistorisk selskab, arbejdede med udforskningen af fæsteforholdene i 1700-tallets Danmark og fremlagde delresultater i Fæstegården som forsørger. Indarbejdede resultaterne i Det danske landbosamfund 1500-1800, afrundede dermed sin forskning og sit forfatterskab. Var medlem og i fem år sekretær i Det Kongelige danske selskab for fædrelandets historie, blev medlem af Videnskabernes selskab og modtog 1984 Landbrugsrådets Kulturpris.