Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer

Født tirsdag den 13. november 1781 i Glückstadt, Slesvig-Holsten, Tyskland
Død lørdag den 19. juni 1841 i København

Mini-biografi: Var søn af en kancellisekretær, fik en videnskabelig uddannelse i fødebyen, blev 1799 dessinatør ved Ingeniørkorpset i Holsten, i 1800 fændrik af infanteriet. Udnævntes 1801 til sekondløjtnant i Ingeniørkorpset, 1804 til premierløjtnant og garnisoneredes i Rendsborg. Friederich Ernst von Prangen ledede under Englandskrigene anlægget af batterier til sikring af kommunikationer, avancerede til ingeniørkaptajn, rekognoscerede kyststrækningerne og byggede kystbatterier, blev derefter ansat ved Københavns Fæstning. Anlagde flere kystbatterier på Jyllands østkyst og et på Møn, forestod tillige nogle forsvarsarbejder ved Lillebælt. Var medlem af Kommissionen til unge Ingeniørofficerers Prøvelse og kommissionen til indretning af det såkaldte "Guldhus" i Rigensgade i København til Garnisonshospital. Prangen blev 1818 major og 1. ingeniør ved Københavns Fæstning, Blev under et besøg i Paris inspireret til anlæggelse af en kunstcementfabrik, der gav materiale til Ingeniørkorpsets arbejder og til brobygninger ved chausséanlæg. Prangen blev 1829 oberstløjtnant og medlem af Defensionskommissionen, 1832 chef for Vejkorpset og 1834 stabsofficer for Vej-tjenesten, 1836 oberst, 1838 chef for Ingeniørkorpset og medlem af Kommissionen angående vandvæsenet. Var leder af projekteringen af jernbanen fra Hamborg-Altona til Neustadt - Kiel og medvirkede ved flere projekter, bl.a. Thorvaldsens Museum. Blev Ridder af den preussiske Johannitterorden, Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog.