Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk grosserer

Født fredag den 9. september 1757 i København
Død søndag den 6. marts 1853 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, tog selv borgerskab som grosserer i 1798, overtog året efter faderens virksomhed, købte den Iselin-Tuteinske Kattunfabrik på Østerbro og de tilgrænsende ejendomme Rosendal med Rosenvænget og Rolighedsdal. Foretog en rejse til England og Schweiz for at se på vævning af kattun, optog 1804 et større statslån for at udvide fabrikken, men solgte den to år efter på grund af de ugunstige toldforhold. Stod som interessent i sukkerraffinaderiet St. Croix industrien nær, men havde sin hovedvirksomhed på handels området og var en anset købmand. Friederich Tutein skrev efter Københavns kapitulation 1807, et brev til minister grev Ernst Heinrich von Schimmelmann, om at man skulle slutte fred med England og kom med da der skulle året efter skulle forhandles med forskellige handelshuse om vigtige finansielle forhold. Tutein byggede ved århundredskiftet en statelig gård i Vimmelskaftet i København og købte 1809 hovedgården Edelgave ved Måløv. Udnævntes 1808 til preussisk konsul, blev 1816 generalkonsul, 1832 formand for Grosserersocietetets komité og fik 1840 titel af etatsråd. Nedlagde 1848 som 90årig embedet som preussisk konsul på grund af Tysklands optræden.