Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer, redaktør, hofreporter og direktør

Født tirsdag den 26. april 1864 i København
Død fredag den 13. september 1935 i Helsingør

Mini-biografi: Var søn af en oberstløjtnant, blev som 16årig, i 1885 sekondløjtnant og i 1888 premierløjtnant. Var i året 1889-90 på togt til Middelhavet, til 1894 på flere togter i Danmark, var derefter tre år i fransk tjeneste og 1898-99 igen i Middelhavet med fregatten Fyen. Fritz Thomsen underviste i årene 1900-03 på søofficersskolen, blev i 1903 udnævnt til kaptajn, sejlede som næstkommanderende med krydseren Hekla til Island og tog i 1904 sin afsked fra søværnet. Virkede 1905-12 som redaktør af Nationaltidendes søfartsafdeling og som sekretær ved Kongelig dansk Yachtklub, var en tid kong Frederik 8.s officielle hofreporter og 1902-11 personalhistorisk medarbejder ved Tidsskrift for Sø-væsen. Thomsen blev i 1912, på admiral Andreas de Richelieus anbefaling, ansat som kaptajn i siamesisk orlogstjeneste, avancerede i 1915 til kommandør, blev samtidig direktør for søkortarkivet i Bangkok og i 1922 udnævnt til kontreadmiral samt generaldirektør for den siamesiske marines hydrografiske departement, med opmålings-, fyr- og vagervæsen. Forlod tjenesten i 1926, bosatte sig i Paris, giftede sig med en skibsrederdatter, men var ofte på besøg i Danmark. Var i 2. ægteskab gift med kongelig skuespiller Emma Thomsen. Thomsen blev udnævnt til Dannebrogsmand, Ridder og Kommandør af 2. grad af Dannebrog.