Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk bankdirektør og etatsråd

Født søndag den 4. august 1861 i København
Død onsdag den 24. februar 1937 i København

Mini-biografi: Var søn af en skovrider, fik efter skoletiden en bankuddannelse, videreuddannede sig i udlandet og fik ved hjemkomsten ansættelse som korrespondent i Den Danske Landmandsbank, blev to år efter direktør i Aarhuus Privatbank. Mødtes som ung københavner med skepsis, men skabte tillid ved sit engagement i foreningsliv samt kommunale spørgsmål. Frederik Nørgaard blev 1894 medlem af Aarhus Handelsforenings bestyrelse, stillede 1898 krav om faglig revision, på linje med britisk erhvervsliv. Valgtes året efter til formand og samme år åbnede Revisionskontoret i Aarhus, København fik en revisionsanstalt i 1901 og 1909 kom revisorloven. Nørgaard sad tillige i Aktielovkommissionen af 1900, var medlem af Aarhus Byråd til 1909 og medlem af udstillingsrådet for Landsudstillingen i byen samme år. Forlod Aarhus Privatbank og blev direktør i Kjøbenhavns Handelsbank. Arbejdede sammen med P.N. Damm, men var især bankens ansigt udadtil, uden selv at træffe vigtige afgørelser. Var før og efter 1. verdenskrig, i forbindelse med flere udenlandske gesandtskaber og udførte et påskønnet arbejde for russiske emigrantkredse, var kurator for Det Kongelige Vajsenhus og første hovedkasserer for landeværnet. Fik titel af etatsråd, modtog flere udenlandske udmærkelser og blev udnævnt til Dannebrogsmand, Ridder af Dannebrog samt Kommandør af 1. grad. Var bror til erhvervsmanden Leopold Damm.