Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, forfatter, rektor og professor

Født mandag den 26. august 1816 på Knuthenborg, Lolland
Død lørdag den 3. juni 1871 i København

Mini-biografi: Var søn af en godsforvalter, blev i 1835 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn, tog juridisk kandidateksamen 1841 og blev 1842 volontør i kancelliet. Tog 1844 på studieophold i Tyskland, Frankrig og Belgien, mødte repræsentanter for statsretten, straffe- og fængsels-retten og retshistorien, men lagde ved hjemkomsten sit arbejde i civilretten og beskæftigede sig især med formueretten. Frederik T.J. Gram blev 1847 lektor, 1849 professor ved universitetet, 1856 tillige ekstraordinær assessor i Højesteret og 1868 dr.jur. honoris causa i Lund. Udgav 1855 sit hovedværk Den danske Formueret I, der i flere år beherskede dansk videnskab og rets liv, det andet hovedværk Den private Søret efter Dansk Lovgivning fik endnu længere levetid. Gram blev 1859 provst ved Kommunitetet og Regensen, holdt forelæsninger over vigtige spørgsmål som "Om de private Retsforhold i Almindelighed", "Om Loves Anvendelse og Fortolkning", var 1865-66 rektor for Københavns Universitet og udgav 1868 en lærebog for studerende: Forelæsninger over den danske Familieret. Blev 1870 medlem af kommissionen om en ny sø- og handelslovgivning, der skulle udarbejde forslag til en ny sø- og handelslovgivning, nåede at skrive udkastet til de første kapitler i søloven om skibe og rederi inden sin død. Fik titel af etatsråd og udnævntes til Ridder af Dannebrog.