Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk forfatter, teolog, provst og præst

Født mandag den 11. september 1820 i København
Død torsdag den 19. maj 1910 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, blev 1838 student fra Borgerdydskolen i København, læste teologi og var hele studietiden tilhænger og trofast discipel af biskop H.L. Martensen. Frederik Vilhelm Andersen tog embedseksamen efter fem års studier, virkede derefter som adjunkt ved Vordingborg Latinskole, blev i 1845 kaldet til sognepræst for Nordrup og Faringløse på Sjælland. Blev 1871 sognepræst og provst for Ringsted og Benløse, sad fra 1877 som medlem af censurkomiteen ved den teologiske embedseksamen. Andersen var en glimrende prædikant, evangelisk-luthersk i sine forkyndelser, fremhævede bekendelsens betydning og udgav 1887 en postil med nogle af sine prædikener: Lader Eder forlige med Gud. Andersen var bestandig optaget af teologiske studier og skrev flere afhandlinger og artikler, gik ind for kirkelig orden og fasthed og forsvarede ivrigt nedarvede værdier og institutioner, hvilket prægede den kirkelige administration og kom til udtryk i de mange indlæg om dagens aktuelle spørgsmål. Andersen tog som 60årig en doktorgrad på en afhandling om Embede og Ordination i deres indbyrdes Grundforhold. Var med i udvalget, der forestod udarbejdelsen af tillægget til Roskilde Konvents salmebog. Var udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad af Dannebrog.

Nordrupøster Kirkegård, Ringsted 2007
© www.gravsted.dk (foto:fl)