Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge, veterinær og professor

Født lørdag den 25. november 1820 i København
Død onsdag den 29. juli 1885 i København

Mini-biografi: Var søn af en krigskancellisekretær, blev student 1837, læste medicin og tog lægeeksamen 1843, var de næste tre år prosektor under professor D.F. Eschricht ved universitetets zootomiske museum. Ferdinand Prosch foretog som skibslæge i flåden, et længere togt til Madeira, Guinea, Venezuela og Vestindien, blev 1849 overskibslæge på Fregatten Havfruen. Var efter krigen praktiserende læge i København og samtidig naturhistorielærer, udgav skolebogen Dyrerigets Naturhistorie. Prosch studerede komparativ anatomi og fysiologi, blev 1852 lærer i hygiejniske fag ved Veterinær- og Landbohøjskolen, udnævntes 1858 til lektor i diætetik, husdyrhold, husdyravl og beslaglære, året efter til professor. Foretog flere rejser til udlandet for at studerede tyske og engelske husdyrracer og skulle få stor indflydelse på dansk husdyrbrugs udvikling i slutningen af 1800-tallet. Var forkæmper for renavlsprincippet og advarede på landmandsforsamlingen i Flensborg 1854, indtrængende mod at fravælge landets egne ublandede racer. Prosch deltog i forhandlingerne vedrørende Frederiksborg-stutteriet, i undersøgelserne om oprettelse af en statsanstalt for videnskabelige forsøg til landbrugets fremme, var dommer ved landmandsforsamlings-dyrskuer, medlem af stutterikommissionen samt landhusholdningsselskabets delegerede. Skrev en del afhandlinger, nogle landbrugsskrifter og tidsskriftartikler og håndbøger som Grundtræk af Husdyrenes almindelige Sundhedspleje og Anvisning til Landhestens Behandling for de mindre Jordbrugere. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.