Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer og navigationsdirektør

Født søndag den 11. december 1814 i København
Død mandag den 21. september 1885 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en kommandørkaptajn, blev 1834 sekondløjtnant i marinen og havde ved afgangsprøven modtaget æressablen. Udnævntes 1842 til premierløjtnant, blev 1852 kaptajnløjtnant, 1864 orlogskaptajn og afgik 1869 som Kommandør. Var 1836 på søopmåling, sejlede derefter med briggen St. Thomas til Vestindien og kom tilbage til Danmark 1838. Begyndte at studere astronomi og navigation, tog eksamen i begge fag og blev herefter inspektionsofficer ved søartilleriet. Udkommanderedes 1842 til Middelhavet og 1846 til Island. Georg Emil Tuxen blev 1846 lærer i matematik og navigation ved Søkadetakademiet, men blev under treårskrigen udkommanderet på blokade ved Elben med fregatten Gefion. Var 1847 næstkommanderende på briggen St. Croix, der blokerede Danzig, jog her den tyske damper Preussische Adler på flugt og modtog Ridderkorset for sin indsats. Sejlede 1850 som næstkommanderende med korvetten Diana til Island og 1854 på togt med kadetskibet, korvetten Valkyrien som navigationslærer. Tuxen var fra 1851 ansat som navigationsdirektør i Danmark, siden tillige for hertugdømmerne. Oprettede nye navigationsskoler og udarbejdede nogle glimrende lærebøger og tabeller for undervisningen, sammen med broderen J.C. Tuxen. Trak sig tilbage fra embedet 1885 på grund af eftervirkningerne fra en kæntringsulykke ved Fanø året før. Var far til S.C.A. Tuxen.