Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rentekammerdeputeret og konferensråd

Født torsdag den 9. januar 1744 i Egernførde/Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland
Død onsdag den 21. marts 1810 i København

Mini-biografi: Var søn af en købmand, kom til Danmark og blev først ansat som skriver i General-Toldkammerets tyske kontor, 1770 udnævnt til fuldmægtig og 1771 til renteskriver for de tyske toldsager under Finanskollegiet. Fik 1773 en tilsvarende stilling under det vestindisk-guineanske Rente- og General-Toldkammer, blev 1781 kommitteret og 1800 deputeret sammesteds. Georg Friedrich Frelsen fik 1776 titel af kammerråd, blev 1799 etatsråd, 1781 justitsråd og 1810 konferensråd. Var intelligent, energisk, havde en stor viden og indsigt, var tillige særdeles flittig og havde en ikke ubetydelig andel i de meget betydelige forbedringer, der på den tid blev indført inden for toldvæsenet. Frelsen sad i flere meget forskelligartede kommissioner, blev 1801 optaget som medlem af Postkassepensions-Direktionen, 1804 af Kanaldirektionen og blev 1810 deputeret i General-Toldkammeret.