Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer

Født fredag den 7. januar 1814 i Randers
Død mandag den 18. april 1864 i Dybbøl, Sønderborg

Mini-biografi: Indtrådte som 11-årig på Landkadetakademiet i København, efter at faderen, som var generalmajor, var død to år tidligere. Udnævntes 1830 til sekondløjtnant, 1834 til premierløjtnant og 1845 til kaptajn. Ved udbruddet af Treårskrigen 1848 var Lasson sygemeldt, men blev senere samme år kompagnichef ved Den kongelige Livgarde til Fods. Deltog i slaget ved Isted den 25. juli 1850. Var i størstedelen af mellemkrigstiden chef for 14. Infanteribataljon, dog fra 1861 chef for Den kongelige Livgarde til Fods. Ved udbruddet af krigen i 1864 var Lasson avanceret til oberst og chef for 1. Brigade, som var indsat først ved Dannevirke og senere i Dybbølstillingen. Ved stormen på Dybbølstillingen den 18. april 1864 lå 1. Brigade i front på venstre fløj, netop hvor preusserne satte hovedstødet ind. Brigaden blev hurtigt presset tilbage, og under forsøg på at tilkalde forstærkning blev Lasson ramt af en geværkugle og døde kort efter på slagmarken. Liget blev nogle dage senere udleveret af preusserne sammen med ligene af andre officerer. På stedet, hvor han faldt, er opstillet en mindesten. Lasson var ridder af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand.