Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk finansråd

Født mandag den 12. marts 1731 i Slesvig, Tyskland
Død søndag den 5. februar 1804 på Gunderslevholm, Fuglebjerg, Næstved

Mini-biografi: Var søn af en glarmester, stod i lære som glarmester hos faderen og blev svend 1751. Ønskede at prøve noget nyt og blev som 20årig skriver hos en advokat i Flensborg, senere hos en advokat i Altona. Det var i den norsk-dansk-holstenske helstats gode dage under Frederik V. Mange indvandrede tyskere fik gode embeder i Danmark og Prøjsen, hvor Frederik den Store efter Syvårskrigens afslutning arbejdede på landets genopbygning og Georg Koës blev 1765 udnævnt til direktør ved den prøjsiske statsbank. Stiftede her bekendtskab med det nystiftede prøjsiske statslotteri, som adskillige danskere spillede med i og som gav den prøjsiske konge et stort overskud til ophjælpning af det forarmede land. Koës fik den ide at oprette et tallotteri København, opnåede 1771 seks års privilegium og opsagde sit job i banken. Kongen overtog 230 af de 500 aktier og den første trækning fandt sted i Altona, den næste i København. Ved Struensees fald opstod der uvilje mod lotteriet "Nogle Jøder og en halv Snes Privatfolk har ingen Ret til Folkets Blod" skrev A.P. Bernstorff til Ditlev Reventlow, staten købte rettigheden men Koës' trak sig tilbage med en betydelig nettogevinst og erhvervede 1774 Antvorskov kloster med hovedgården Pebringe. Udnævntes til Finansråd 1773.