Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk landsretssagfører

Født onsdag den 22. september 1886 på Louisehøj, Guldborgsund, Lolland
Død fredag den 6. januar 1967 i Hillerød

Mini-biografi: Var søn af en forpagter, læste efter studentereksamen jura og tog kandidateksamen 1907, virkede fra 1911 som sagfører i Hillerød, varetog offentlige sager i årene 1919-59 og fik bestalling som landsretssagfører i 1934. Georg Thye sad 1918-21 som formand for huslejenævnet i Hillerød, var byens kommunale revisor 1921-33, blev medlem af kredsbestyrelsen for 2. sagførerkreds 1920, valgtes til næstformand 1927 og overtog 1933 formandsposten. Blev i 1934 formand for Det konservative Folkepartis kredsforening i Hillerød-kredsen og varetog hvervet til 1945, sad i 18 år som medlem af hovedbestyrelsen for Den frivillige Luftmeldetjeneste og var næstformand de fire år, var samtidig centralchef for tjenesten i Hillerød og en tid sektionschef. Thye var medlem af Hillerød byråd i tre år, af sagførernævnet i ni år, af hovedbestyrelsen for Rigsforeningen til Bekæmpelse af reumatiske Sygdomme og formand for kredsforeningen for Frederiksborg amt i 14 år. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.