Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Svensk officer

Født mandag den 16. oktober 1820 i Göteborg, Sverige
Død mandag den 22. oktober 1894 i Stockholm, Sverige

Mini-biografi: Var søn af en oberstløjtnant, kom selv ind ved militæret, blev som 17årig officer i 1837, var 1847-54 informationsofficer på Krigsakademiet, blev i 1852 kaptajn, 1854 major ved artilleriet, 1856 oberstløjtnant og 1859 udnævnt til generalmajor. Virkede som adjudant hos Oscar I 1851 og hos Karl XV 1859. Sad 1858-62 som militærbefalingsmand på Gotland og som chef for Gotlands nationalbevaring, varetog embedet som overstatholder i Stockholm 1863-74 og fik i 1864 titel af friherre. Gillis Bildt var svensk minister i Berlin 1874-86 og derefter rigsmarskal hos Oscar II. Valgtes i 1887 til Rigsdagens 1. kammer, tilhørte de uafhængige konservativ og var i toldspørgsmål moderat protektionist. Valgtes i 1888 til statsminister, da ærkebiskop Sundberg afslog tilbuddet, dannede en regering af lige dele toldvenner og frihandlere fra Robert Themptanders ministerium. Bildt havde dog ikke rigtigt føling med tidens aktuelle forhold og måtte forlade embedet året efter. Blev udnævnt til Ridder og Kommandør af Sveriges Serafimerorden, blev kommandør af Sværdordenen samt Kommandør med storkorset af Nordstjerneordenen. Tildeltes tillige flere udenlandske hædersbevisninger, heriblandt Storkorset af Dannebrog, Storkorset af den Norske Sankt Olavs orden og Frankrigs fortjenstorden Æreslegionen. Bildt var tipoldefar til Sveriges senere statsminister Carl Bildt.

Solna Kyrkogård, Stockholm, Sverige 2017
© www.gravsted.dk (foto:hs)