Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født tirsdag den 1. maj 1906 i Nyborg
Død fredag den 1. februar 1980

Mini-biografi: Var søn af en befalingsmand, blev i 1925 student fra Østre Borgerdydskole, kom derefter ind ved militæret. Gennemgik hærens officersskoles officersklasse og specialklasse i form af et ingeniørkursus, blev 1929 sekondløjtnant i ingeniørtropperne og samme år udnævnt til premierløjtnant. Gerner Marinus Tøffner-Clausen blev i 1937 kaptajnløjtnant, 1939 kaptajn og uddannedes året efter til militær motorsagkyndig. Blev i 1950 oberstløjtnant, var kompagnichef i årene 1939-43 og 1945-50, skolechef 1943-45 og bataljonschef 1950-56. Stod i 1956-58 til rådighed for sjællandske ingeniørregiment, blev 1958 chef for 4. ingeniørbataljon, 1961 for 1. ingeniørbataljon, 1965 for 4. ingeniørbataljon, kom til reserven og var i perioden 1966-71 til rådighed for sjællandske ingeniørregiment. Studerede rets- og statsvidenskab på Københavns Universitet 1958-66 og blev i 1959 cand.phil., underviste fra 1971 ved Gladsaxe kommunale skolevæsen. Sad som medlem af Lynge-Uggeløse sogneråd 1962-66 og var grundlægger af Pårup Forstplanteskole ved Gilleleje. Tøffner-Clausen modtog Hæderstegnet for god tjeneste i hæren og blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.