Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk amtmand, kammerherre og gehejmekonferensråd

Født torsdag den 19. maj 1803 i Ziegenhain, Hessen, Tyskland
Død tirsdag den 9. september 1884 i Veng, Skanderbog

Mini-biografi: Var søn af en baron, blev 1822 student fra Herlufsholm, kom ind ved militæret, blev 1826 sekondløjtnant i Kongens Livkorps, 1827 juridisk kandidat, 1828 premierløjtnant i Livkorpset, var fra 1829 auskultant i rentekammeret, fra 1833 tillige kaptajn i Livkorpset. Gottlob Rosenkrantz opholdt sig 1835-36 i Tyskland og Frankrig, blev ved hjemkomsten ansat hos stiftamtmanden over Lolland-Falsters Stift, var flere gange konstitueret som stiftamtmand over Aarhus Stift og Ringkøbing Amt, sad 1842-43 som medlem af Skanderborg amtsråd og blev 1843 udnævnt til amtmand over Thisted Amt. Varetog embedet gennem 23 år, havde omfattende praktisk indsigt i landbrugets forhold og gjorde sig fortjent ved at få forbedret bivejene samt redningsvæsenet og få reguleret vandvæsenet i amtet. Rosenkrantz blev 1866 stiftamtmand over Viborg Stift og amtmand i Viborg Amt, fratrådte 1879 efter eget ønske. Fik titel af hofjægermester, kammerherre og gehejmekonferensråd. Modtog Storkorset, udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, og Kommandør. Var formand for valgbestyrelsen for 8. landstingskreds, for inspektionen for Viborg Tugthus, medlem af Rigsrådets Landsting, af direktionen for Anstalten for uhelbredeligt Sindssyge i Viborg, af repræsentantskabet for Forsikringsselskabet Danmark og den jyske stænderforsamling. Rosenkrantz ejede godset Sophiendal, Liselund på Møn, sædegården Kjærstrup i Maribo amt samt Vorregård i Øster Lisbjerg herred.