Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landmand og foreningsstifter

Født tirsdag den 5. november 1833 på Cathrinebjerg, Tåstrup
Død tirsdag den 24. april 1917 i København

Mini-biografi: Var søn af en godsejer og fik efter endt skolegang lært landbrug på forskellige store godser. Blev 1858 forpagter af Lundbygård ved Præstø, 1866 af Turebyholm under grevskabet Bregentved, var en dygtig landmand og oplærte gennem årene adskillige unge landmænd. Gerhard Thalbitzer havde ved siden af landbruget flere offentlige hverv: var i flere år sognerådsformand, amtsrådsmedlem, landvæsenskommissær, medlem af jernbanerådet og jernbaneekspropriationskommissionen, med til at stifte Understøttelsesforeningen for Forpagtere og deres Efterladte i Østifterne og mejeriet Trifolium ved Haslev. Thalbitzer stod i spidsen for Præstø amts landboforening og repræsenterede denne i landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd i adskillige år, var ophavsmand til oprettelsen af De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift 1880 og sad som næstformand i 16 år, var tillige medstifter af Dansk Jagtforening 1884. Thalbitzer stod for at organisere alle større dyrskuer, der blev afholdt rundt om i landet og bidrog afgørende til skabelsen af et moderne organisationssystem i landbruget. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var onkel til arkitekten Viggo A. Thalbitzer.