Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Islandsk/Dansk gehejmearkivar og udgiver

Født søndag den 8. oktober 1752 på Bær, Hrútafjörður, Island
Død onsdag den 4. marts 1829 i København

Mini-biografi: Var søn af en ugift mor, blev 1765 optaget i Latinskolen, var yderst begavet og sendtes 1770 til København for at studere. Blev 1773 student og tog 1776 juridisk kandidateksamen. Granskede i studieårene de nordiske oldskrifter og udgav 1775 den ældre islandske kirkeret, 1777 biskop Arnes Kirkeret, 1786 i 2 bind: et Diplomatarium Arnamagnæanum, med oldbreve fra den Arnamagnæanske Samling for Danmark og Norge. Grimur Thorkelin blev 1777 den Arnamagnæanske Kommissions sekretær, 1780 medhjælper i Gehejmearkivet, 1783 udnævnt til extraordinær professor. Modtog 1785 støtte til en rejse til Storbritannien og Irland for at finde spor efter Danmarks og Norges berøringer. Kom først tilbage 5 år senere og udnævntes ved hjemkomsten til gehejmearkivar. Havde på British Museum afskrevet det oldengelske heltedigt "Beowulf", som på Johan Bülows bekostning udkom i 1815 med latinsk oversættelse under titlen De Danorum rebus gestis . . . poéma etc. Bogen foranledigede en polemik med N.F.S. Grundtvig, der fremhævede flere misforståelser af stoffet. Thorkelin blev udnævnt til justitsråd, etatsråd, konferensråd og til Ridder af Dannebrog og dr. juris ved University of St Andrews i Skotland. Var medlem af det islandske skole- og retsvæsens kommission, af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og det danske Videnskabernes Selskab.