Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk topograf, filolog og redaktør

Født tirsdag den 23. marts 1886 i Landsgrav, Slagelse
Død mandag den 15. september 1952 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en friskolelærer, blev 1905 student fra Sorø akademi og 1913 cand.mag. med dansk som hovedfag. Underviste de næste 4 år ved skoler og kurser i København og blev 1916 redaktør af Danske Studier. Blev 1914 ansat ved Stednavneudvalget som sekretær, blev 1917 kontorchef og lagde et stort arbejde i at ordne arkiv og indsamlinger. Gunnar Knudsen blev 1922 ledende redaktør ved udgivelsen af Danmarks Stednavne, leverede en samlet oversigt over danske stednavne til værket Nordisk Kultur V, en afhandling om skovrydning i Danmark belyst gennem stednavne til Saga och Sed, sad i redaktionen af Traps Danmark, udgav dele af den danske oversættelse af Resens Atlas fra 1932 og skrev afsnittet "Skolen og Akademiets Godshistorie" i værket Sorø I. Knudsen var tillige medredaktør af Danmarks gamle Personnavne, af det topografiske værk Sydslesvig I og af Namn och Bygd. Sad som medlem af statsministeriets udvalg vedrørende stednavne på Grønland, skrev flere artikler og udgav Stednavne i Danelagen, Lidt om Stednavne i Nordvestfyn, Lidt om Stednavne i Vestsjælland, Præpositioner i bornholmske Bebyggelsesnavne, Amager, Gamle Navne paa Kirkejord, Stednavneudvalget gennem 25 Aar, Skiveren, Navnestudier, Pseudotheofore Stednavne og meget andet, især omhandlende stednavne og stednavneforskning. Udnævntes 1935 til Ridder af Dannebrog.