Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge og professor

Født søndag den 12. august 1917 i Haderslev
Død lørdag den 2. december 1989

Mini-biografi: Var søn af en kontorassistent, blev 1936 student i Haderslev, tog 1943 medicinsk eksamen, fik sin hospitalsuddannelse på hospitaler i København og provinsen, blev i 1949 2. reservelæge ved Finseninstituttet. Fik 1951 specialistanerkendelse i hud- og kønssygdomme, blev samme år dr.med. på disputatsen Experimentelle undersøgelser over hyaluronsyrens oprindelse, forekomst og variabilitet i mesenchymale væv, specielt i huden. Gustav Asboe-Hansen arbejdede som overlæge ved Finseninstituttet, blev 1960 professor i dermatologi og venerologi ved Københavns Universitet samt overlæge på Rigshospitalets afdeling for hud- og kønssygdomme, var tillige sagkyndig ved retslægerådet. Var ofte inviteret til udlandet, især til USA og Canada som gæsteforelæser og konsulent ved universiteter og forskningscentre, skrev 164 videnskabelige afhandlinger over medicinske, dermatologiske, venerologiske og biologiske emner i inden- og udenlandske tidsskrifter. Var medarbejder ved Acta dermatovenereologica, medlem af bl.a. dermatologisk forening, bestyrelsen for Det medicinske selskab, Foreningen til kønssygdommenes bekæmpelse, hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse, institutbestyrelsen for Neurokemisk institut, formand for Dansk Selskab for Gigtforskning og for Dansk Medicinsk Selskab. Desuden medlem af adskillige udenlandske dermatologiske selskaber. Modtog direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, en hædersgave fra Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse, Tokyo Universitets forskningsmedalje samt grosserer Sonnich Olsens og hustrus legat. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.