Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, gårdejer og pelsdyravler

Født søndag den 8. oktober 1911 i Simested, Vokslev, Nibe, Aalborg
Død fredag den 13. august 1999

Mini-biografi: Var søn af en sognefoged, kom efter skoletiden på landbrugsskole og overtog 1940 fødegården. Interesserede sig for politik, var 1942-45 formand for Venstres Ungdom i Viborg Amt, blev medlem af landsstyrelsen for VU's landsorganisation, valgtes 1947 til Folketinget, bevarede posten til 1979, var medlem af Simested Sogneråd 1954-62. Gustav Holmberg sad i bestyrelsen for Venstres folketingsgruppe, i Valutaudvalget, Toldudvalget, Landsnævnet for omnibus- og fragtmandskørsel, Folketingets Retsudvalg, Kirkeudvalg, Erhvervsudvalg, Markedsudvalg og var formand for Trafikudvalget. Blev medlem af Folketingets udvalg vedrørende offentlige investeringer, af Færdselssikkerhedskommissionen, Trafikkommissionen, Jernbanerådet, af Nordisk Råd og Vejtransportrådet. Var desuden medlem af Sydslesvigsk Udvalg i Viborg Amt, kirkeværge i Simested Sogn, medlem af skolekommissionen, formand for tilsynsrådet for Ålestrup og Omegns Sparekasse, for lokalrådet for Ålestrup Sparekasse - Bikuben, for statsungdomshjemmet Bogildgård. Medlem af bestyrelsen for Midtjysk Pelsdyravlerforening, af hovedbestyrelsen for Dansk Pelsdyravlerforening og Danske Pelsauktioner, sad i af bestyrelsen for A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, af Sparekassen Bikubens tilsynsråd, SAS' repræsentantskab og af bestyrelsen for Jydsk Telefon A/S. Holmberg ramtes 1980 af en øjensygdom, blev formand for Landsforeningen Værn om Synet, var i flere år redaktør af landsforeningens blad og ydede en stor indsats for at indsamle penge til forskning af øjensygdomme, udnævntes som tak til æresmedlem.