Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk direktør og generalkonsul

Født mandag den 23. januar 1893 i Vallekilde, Hørve, Odsherred
Død tirsdag den 20. september 1960 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en sadelmager, tog realeksamen 1908, kom i lære i ØK's kontrolafdeling, tog studentereksamen, gik på handelsskole, læste jura og statsvidenskab. Deltog efter 1. verdenskrig i opbygningen af ØK's organisation i Østeuropa og foretog flere rejser til Polen, Tjekkoslovakiet, Rumænien, Baltikum samt Sovjet Rusland. Blev i 1927 leder af ØK's filial i Bangkok og virkede tillige bl.a. som dansk generalkonsul. Blev 1938 direktør for ØK's skibsafdeling i København og sad i fragtnævnet samt krigsforsikringen for danske skibe. Tog ved besættelsen 1940 ud for at opbygge en centraladministration og ledede fra USA og England ØK's filialkontorer, fik åbnet nye afdelinger og lagt grund til videreudvikling af firmaets virke i Nordamerika, Afrika og Canada. Vendte efter krigen tilbage til hovedkontoret i København, opnåede gode resultater ved forhandlinger om bl.a. godtgørelse og erstatning for danske skibes sejlads for England under krigen. Hakon Christiansen var formand for Dansk Dampskibsrederiforening, blev 1953 seniordirektør i ØK efter prins Axels fratræden, 1960 medlem af bestyrelsen i Østasiatisk Kompagnis Holding-Aktieselskab, var næstformand i ØK's bestyrelsesråd, formand for Nakskov Skibsværft, Skibsfartsnævnet, Københavns Frihavns-Aktieselskab, A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab m.m. Var fra 1947 generalkonsul for Sydafrika. Udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt til Kommandør af 1. grad.