Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk departementschef

Født torsdag den 2. april 1891 på Frederiksberg
Død torsdag den 28. april 1960 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af birkedommer Christian M. Jespersen og sønnesøn af etatsråd C.M. Jespersen, blev 1908 student, studerede jura, tog 1914 kandidateksamen. Arbejdede som assistent i handelsministeriet, fik bestalling som overretssagfører, praktiserede ikke, men blev i ministeriet. Hakon Jespersen blev 1919 sekretær, 1921 fuldmægtig, 1931 ekspeditionssekretær, 1934 kontorchef og 1937 departementschef. Arbejdede for fem ministre i skiftende regeringer og fik et godt indblik i ministeriets omfattende virksomhed, angående handel, industri og søfart, i de mange ordninger og reguleringer som 1930'ernes kriseår havde medført og som blev mere omfattende under 2. verdenskrig. Jespersen havde inden besættelsen, udarbejdet forslag til indgreb i en krigssituation, men ikke taget højde for uforudsete problemer som forsyninger af råstoffer og energi til erhvervene og levnedsmidler til folket, stod fra efteråret 1943 alene med ansvaret for fordelings- og rationeringspolitik m.m. Var indstillet på at tyskerne kunne stille krav, som måtte afvises og lagde vægt på at forhandlinger med besættelsesmagten foregik gennem udenrigsministeriet, hvilket medførte en forhaling af sagerne. Jespersen sad i Nationalbankens repræsentantskab, var formand for næringslovkommissionerne af 1924 og 1954 samt næstformand i bestyrelserne for Dansk krigssøforsikring for varer og Krigsforsikringen for danske skibe. Udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.