Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk kemiker og krystallograf

Født fredag den 29. april 1842 i Skælskør, Slagelse
Død tirsdag den 31. december 1935 på Frederiksberg

Mini-biografi: Faderen, som døde da sønnen var 5 år gammel, var by- og herredsfoged i Skælskør. Haldor Topsøe fik sin skolegang i Roskilde og i København og blev 1860 student fra Metropolitanskolen. Kemistudiet ved Københavns Universitet - afbrudt af deltagelse i krigen 1864 som sergent og officersaspirant - afsluttedes med magisterkonferens 1866. Blev derefter assistent ved Mineralogisk Museum og ved universitetets kemiske laboratorium. Tildeltes i 1870 doktorgraden på en afhandling med titlen De selensure Salte. Topsøe blev den første i Danmark, som beskæftigede sig videnskabeligt med krystallografi. Fik 1872, sammen med fysikeren Christian Christiansen, Videnskabernes Selskabs guldmedalje for et krystallografisk-optisk arbejde. Skiftede i 1873 til et andet virkeområde, idet Topsøe i forbindelse med vedtagelsen af "Lov om børns og unges arbejde i fabrikker m.v." - Danmarks første arbejderbeskyttelseslov - søgte og fik stillingen som én af to arbejdsinspektører. Da maskinbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1889 blev Topsøe fabriksinspektør og udnævntes 1901 til direktør for det nyoprettede Arbejds- og Fabrikstilsyn. Var samtidig lærer i kemi ved Officersskolen og kunne i den egenskab fortsætte sin forskning indenfor kemi og krystallografi. Haldor Topsøe varetog i tidens løb et stort antal tillidshverv og modtog mange hædersbevisninger. Kommandør af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand, farfar til Haldor Topsøe.