Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer og kammerherre

Født mandag den 19. juli 1880 i Ruds Vedby, Sorø
Død fredag den 14. november 1947 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev i 1899 søkadet, 1903 sekondløjtnant og 1905 premierløjtnant, gik 1907-09 på Søværnets Officersskole. Var 1916 næstkommanderende på krydseren Hejmdal, blev 1917 kaptajn, var chef for 4. torpedobådsdivision og til krigens slutning chef for 2. torpedobådsdivision, derefter til 1919 stationschef i Lillebælt. Virkede derefter som skoleofficer ved Søofficersskolen samt kystforsvarsskibet Peder Skram, blev i 1922 adjudant hos viceadmiralen, var chef for inspektionsskibet Diana og fiskeriinspektionen i danske farvande. Blev orlogskaptajn, chef for inspektionsskibet Fylla til Island, 1926 skoleofficer ved kadetskolen samt chef for torpedobåden Havørnen, lærer i taktik ved Søværnets Officersskole. Halfdan Barfod var chef for kongeskibet Dannebrog, blev kommandørkaptajn, chef for kadetskoledelingen og kommandør, kommandant for Søværnets kaserne, chef for kvartermester- og underkvartermesterskolerne. Var medstifter af og formand for Dansk Motorbådsunion, Christian X's jagtkaptajn, chef for adjudantskabet og formand for Søofficersforeningen. Holdt foredrag, skrev artikler i dagblade samt tidsskrifter og udgav flere bøger. Var under besættelsen kandidat for modstandspartiet Dansk Samling og blev arresteret af Gestapo. Var medlem af Sø- og Handelsretten samt medlem af Overskibssynet. Udnævntes til kammerherre, til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af 1. grad. Modtog Kong Frederik VIII's Mindemedalje, Christian X's Frihedsmedalje, Søetatens Hæderstegn samt adskillige udenlandske hædersbevisninger.