Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk højesteretsdommer

Født onsdag den 19. juni 1912 i Lemvig
Død torsdag den 26. maj 1988
Efterlysning: Vi mangler oplysninger om denne persons gravsted. Kan du hjælpe med information herom, eller endnu bedre: sende et godt foto af gravstedet? Læs evt. mere Om siden.
Kontakt - På forhånd tak.

Mini-biografi: Var søn af en manufakturhandler, blev i 1930 student fra Østre Borgerdydskole, læste derefter jura og tog kandidateksamen i 1936. Fik kort efter ansættelse som sekretær i Justitsministeriet, udnævntes i 1946 til fuldmægtig, blev i 1950 ekspeditionssekretær, fungerede fra 1952 som kontorchef, endelig udnævnt i 1954, samme år konstitueret som dommer i Østre Landsret, var fra 1958 dommer i Østre Landsret og i årene 1964-82 dommer i Højesteret. Hans Christian Schaumburg havde i 2 år hvervet som dommerfuldmægtig i Skjern, var 1938-40 sekretær i landsnævnet for børneforsorg, 1940-54 sekretær samt medhjælper hos statsadvokaten for København, sad som formand for justitsministeriets vivisektionsudvalg 1953-59, var undervisningsassistent på Københavns Universitet, blev siden lektor og censor ved universitets juridiske eksamener. Sad som formand for overvoldgiftsretten i husdyrsager for København og Københavns Amt, var formand for ankenævnet for motorkøretøjsforsikring, medlem af præsidiet for voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, af præsidiet tor Dansk Ingeniørforenings voldgiftsret samt medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsens domssamling, var formand for præsidiet for Dansk Ingeniørforenings voldgiftsret og for voldgiftsnævnet samt voldgiftsretten tor bygge- og anlægsvirksomhed. Var tvillingebror til politimester Niels Erik Schaumburg.