Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk amtmand og kammerherre

Født torsdag den 12. marts 1891 i Hesselager, Svendborg, Fyn
Død lørdag den 10. september 1966 i København

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, blev 1911 student og tog 1917 juridisk kandidateksamen, blev straks efter ansat som sekretær i indenrigsministeriet. Hans Egedorf deponerede sin landsretssagfører-bestalling i 1924, blev 1928 fuldmægtig i ministeriet for sundhedsvæsen, sad 1928-31 som konstitueret næstformand for Invalideforsikringsretten, blev 1934 ekspeditionssekretær i Socialministeriet, 1936 udnævnt til kontorchef og 1938 til amtmand over Thisted amt. Fik samme år tildelt flere tillidshverv, blev formand for tilsynsrådet for Sparekassen for Thisted amt, for bestyrelsen for Thisted-Fjerritslev Jernbane, bestyrelsen for Sagfører og Vicekonsul I M N Johnsens Syge- og Rekreationshjem ved Thisted, formand for foreningen Nordens Thisted afdeling og 1949 medlem af foreningens hovedbestyrelse. Var fra 1946 formand for Hanstholm-udvalget, fra 1951 for Sparekassernes Pensionskasse, blev 1952 medlem af indlemmelsesnævnet, 1947 medlem af bestyrelsen for Krabbesholm Sanatorium, 1950 for Danske Privatbaners Pensions- og Enkekasse, fra 1954 formand, sad i bestyrelsen for Kristelig Forening for Børneforsorg og biblioteket for Thisted by og amt, fra 1955 som formand. Virkede 1951 som administrator af Alderdomshjemmet for ikke tyske flygtninge i Dragsbæk, bestyrelsesmedlem i Sallingsund Færgefart og Danske Privatbaners Fællesrepræsentation samt formand for Samordningsudvalget for Thisted og omegnskommuner. Modtog Finlands mindesmedalje for 2. verdenskrig og blev udnævnt til Dannebrogsmand samt Kommandør af 1. grad.