Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk amtmand og kammerherre

Født torsdag den 12. marts 1891 i Hesselager, Svendborg, Fyn
Død lørdag den 10. september 1966 i København

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, blev 1911 student og tog 1917 juridisk kandidateksamen, blev straks efter ansat som sekretær i indenrigsministeriet. Hans Egedorf deponerede sin landsretssagfører-bestalling i 1924, blev 1928 fuldmægtig i ministeriet for sundhedsvæsen, sad 1928-31 som konstitueret næstformand for Invalideforsikringsretten, blev 1934 ekspeditionssekretær i Socialministeriet, 1936 udnævnt til kontorchef og 1938 til amtmand over Thisted amt. Fik samme år tildelt flere tillidshverv, blev formand for tilsynsrådet for Sparekassen for Thisted amt, for bestyrelsen for Thisted-Fjerritslev Jernbane, bestyrelsen for Sagfører og Vicekonsul I M N Johnsens Syge- og Rekreationshjem ved Thisted, formand for foreningen Nordens Thisted afdeling og 1949 medlem af foreningens hovedbestyrelse. Var fra 1946 formand for Hanstholm-udvalget, fra 1951 for Sparekassernes Pensionskasse, blev 1952 medlem af indlemmelsesnævnet, 1947 medlem af bestyrelsen for Krabbesholm Sanatorium, 1950 for Danske Privatbaners Pensions- og Enkekasse, fra 1954 formand, sad i bestyrelsen for Kristelig Forening for Børneforsorg og biblioteket for Thisted by og amt, fra 1955 som formand. Virkede 1951 som administrator af Alderdomshjemmet for ikke tyske flygtninge i Dragsbæk, bestyrelsesmedlem i Sallingsund Færgefart og Danske Privatbaners Fællesrepræsentation samt formand for Samordningsudvalget for Thisted og omegnskommuner. Modtog Finlands mindesmedalje for 2. verdenskrig og blev udnævnt til Dannebrogsmand samt Kommandør af 1. grad.

Sorgenfri Kirkegård, Lyngby 2019
© www.gravsted.dk (foto:thoff)