Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter og folkemindeforsker

Født tirsdag den 17. februar 1891 i Ellekilde, Hornbæk
Død tirsdag den 1. marts 1966 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en sognefoged, blev 1908 student i Sorø, tog 1917 magisterkonferens i folkemindevidenskab og blev samme år ansat som arkivar ved dansk folkemindesamling på det kgl. bibliotek. Hans Ellekilde udgav Nordens gudeverden I Vætter og helligdomme II, Årets ring efter Axel Olriks forarbejder, Joakim Junge, Nordsjællandsk Land-almue, Breve fra en dansk Folkemindesamler, Axel Olrik: Danske Sagn og Æventyr II, III og IV, som siden kom i en samlet og forøget udgave. Desuden Folkelige Afhandlinger, Nogle Grundsætninger for Sagnforskning, Evald Tang Kristensens Æresbog i udvalg, Svend Grundtvig: Udvalgte Folkeæventyr i Genfortælling, Vore danske Folkeæventyr, Foreningen Danmarks Folkeminder igennem 25 Aar, Hornbæk Kirke, Fra Dansk Folkemindesamling VI, Barndomshjemmets Jul, H. Gerner: Hesiodi Dage, Vor danske Jul gennem Tiderne, Danske Højtidsskikke og Svend Grundtvigs Danske Folkesagn. Skrev desuden adskillige afhandlinger i tidsskrifter, årbøger m.m. Ellekilde sad som sekretær og siden som næstformand i Foreningen Danmarks Folkeminder, var formand i Slesvig Ligaen D.D. D., formand i Historisk-Topografisk Selskab for Søllerød Kommune, leder af slægtsgårdsarkivet, medlem af Det kgl. Gustaf Akademien i Uppsala, af kommissionen for oprettelse af Institut for international Æventyrforskning i København, medredaktør af Arv, tidsskriftet for nordisk folkemindeforskning og ansvarshavende redaktør af Thyras Vold. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.