Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk stadslæge

Født lørdag den 30. august 1913 i København
Død tirsdag den 20. juli 1999 i Frederikssund

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, blev 1931 student, tog medicinsk eksamen 1939, virkede under 2. verdenskrig som Dansk Røde Kors læge i Finland, vinteren 1940-41 og i Danmark på Lazarettet i Kristianiagade. Hans Erik Knipschildt videreuddannede sig på københavnske hospitaler samt Statens Seruminstitut. Blev i 1945 dr.med. på disputatsen Undersøgelser over coligruppens serologi med særligt henblik på kapselformerne, tog året efter eksamen som embedslæge. Var fra 1948 vicestadslæge i København og blev 1961 stadslæge. Foretog adskillige studierejser til Oslo. Stockholm, New York, USA, Japan samt Indien. Sad som formand for Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark, for det sagkyndige udvalg under Komiteen for Sundhedsoplysning, for Sundhedsstyrelsens kontaktudvalg vedrørende bekæmpelse af misbrug af euforiserende stoffer blandt ungdommen, for Dansk forening for Folkebade, var medlem af Københavns Hospitalsvæsens lægeråd, Boligkommissionen, Bygningskommissionen, Karantænekommissionen, Sundhedskommissionen, Sygehusberedskabsnævnet for Storkøbenhavn, Børneringens hovedbestyrelse, bestyrelsen for Dansk Industrimedicinsk Selskab, for revalideringsvirksomheden Sønderbro og af Lænkens tilsynsråd, var redaktør af tidsskriftet Sundhedsplejen og censor i hygiejne ved Danmarks Sociale Højskole. Leverede adskillige artikler til tidsskrifter om bakteriologiske og hygiejniske emner. Modtog Dansk Røde Kors' Mindetegn for hjælpeaktionen i Finland samt et par finske mindemedaljer og blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog. Var gift med politiker Charlotte Ammundsen.