Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk kancellideputeret og konferensråd

Født fredag den 11. september 1789 i København (anden kilde: 10/9)
Død mandag den 5. oktober 1857 i København

Mini-biografi: Var søn af en renteskriver, læste jura, tog kandidateksamen 1809, blev samme år volontær i Danske kancelli og to år efter underkancellist. Hans Georg Bentzen blev 1813 protokolsekretær i højesteret, var fra 1818 tillige surnummerær og blev 1819 ordinær assessor i landsover- samt hof- og stadsretten, virkede fra 1826 som kongens foged i København. Blev 1831 assessor i højesteret, udnævntes samme år til 6. deputeret i Danske kancelli og til chef for 2. departement, blev 1832 ekstraordinær assessor i højesteret, 1834 5. deputeret og decisor for len sagerne og nogle af revisionssagerne under 5. departement. Avancerede 1839 til 4. deputeret, blev 1840 3. deputeret, 1842 2. deputeret og 1846 1. deputeret. Var Poul Christian Stemanns betroede medarbejder, fulgte denne i 1830'ernes stænder- og trykkefriheds-spørgsmål og i modstanden mod oprettelsen af en fælles overbestyrelse for kirke- og undervisningsvæsenet, var 1846 konstitueret som kgl. bankkommissær ved Nationalbanken i Stemanns sted. Hindrede udstedelsen af trykkefrihedsloven i den form den havde antaget i Roskilde stænder, gennemtvang i stedet dens behandling i Viborg i den oprindelige form, støttede A.S. Ørsteds forslag om indførelsen af stænderkomitéer. Bentzen fik titel af justitsråd, etatsråd og konferensråd, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør.