Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk grosserer og virksomhedsgrundlægger

Født søndag den 16. august 1868 i København
Død søndag den 13. august 1944 i Fredensborg

Mini-biografi: Var søn af grosserer Selgen Sthyr, blev student 1885, cand.phil.1886, fik derefter en omfattende købmandsuddannelse i Præstø, London, Bordeaux og Hamburg. Arbejdede fra 1891 i Sthyr & Kjær, løste grossererborgerskab 1893 og blev året efter medindehaver da faderens kompagnon trådte ud af firmaet. Hans H. Styhr var en dygtig forretningsmand, sørgede for at firmaets kaffeimport steg betydeligt, fik sammen med Beckett & Meyer i år 1900 etableret A/S Skandinavisk Kaffe- og Kakaokompagni i Frihavnen, som omfattede brænderivirksomhed og handel med brændt kaffe og kakao og var koncernens sukkerekspert og farmaceut fra 1901. Blev efter Sthyr & Kjærs omdannelse til aktieselskab 1919 formand i bestyrelsen, tog 1920 initiativ til at etablere oplag i Sønderborg, Herning, Hillerød, Horsens og Fredericia. Styhr var interesseret i nationale spørgsmål og beklædte flere tillidshverv, var medlem af Studenterforeningens økonomiudvalg og blev siden formand. Var formand for Akademisk Skytteforening, for foreningen To løver, medlem af Sø- og handelsretten, stifter af og formand for Københavnske grossisters arbejdsgiverforening, medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Dansk arbejdsgiverforening, medlem af bestyrelsen for Københavns Handelsbank, Dampskibsselskabet Dannebrog og De private Assurandører og direktør for det af faderen etablerede Kjøbenhavns Sukkerraffinaderi. Var ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad af Dannebrog.