Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk generaldirektør (DR), minister og hofmarskal m.v.

Født fredag den 11. juli 1919 i København
Død torsdag den 28. december 1989

Mini-biografi: Var søn af et lærerpar, blev som 15årig medlem af Socialdemokratisk Ungdom, tog i 1937 studentereksamen, læste derefter historie, engelsk samt tysk på Københavns Universitet og blev i 1945 cand.mag. Underviste til 1946 på Helsingør Gymnasium, blev derefter ansat ved Danmarks Radio, avancerede i 1953 til afdelingschef, blev i 1959 programchef for oplysnings- og aktualitetsafdelingen og efterfulgte i 1961 F.E. Jensen som generaldirektør. Hans Sølvhøj sad 1964-67 som minister for kulturelle anliggender og siden som minister uden portefølje i regeringen Jens Otto Krag, tog sig især af forholdet til FN samt NATO. Varetog posten som generaldirektør i 30 år og blev efterfulgt af Laurits Bindsløv. Sølvhøj blev i 1976 udnævnt til hofmarskal og var de næste 13 år dronningens vagtmester, fortsatte dog med at holde foredrag i folkelige foreninger, af og til som prædikant. Sad som medlem af flere bestyrelser som Fonden til fædrelandets vel, Askov højskole samt Atlant-sammenslutningen, var formand for Tivoli og for det Dansk-tyske selskab samt næstformand i Helsingør domsogns menighedsråd. Skrev erindringsbogen Rødt på hvidt om sin barndom, opvækst og om mødet med politikere, radio- samt radiorådsfolk m.m. Blev udnævnt til kammerherre, Ridder af Dannebrog og Kommandør af 1.grad.