Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør

Født tirsdag den 12. februar 1895 i Ulvborg, Vejen
Død onsdag den 1. februar 1978 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en apoteker, blev 1913 student fra Stenhus, læste jura, tog kandidateksamen 1921 og blev samme år ansat som sekretær i indenrigsministeriet. Skiftede 1924 til Socialministeriet, blev 1925 konstitueret fuldmægtig i Direktoratet for Fængselsvæsenet, endelig udnævnt 1927 og blev 1930 kontorchef. Hans Tetens var i årene 1923-37 tillige sekretær i invalideforsikringsretten og efterfulgte 1943 Erik Kampmann som direktør for fængselsvæsenet. Tiden under 2. verdenskrig og tiden efter med retsopgøret med landsforræderne skabte store plads- og personaleproblemer og var medvirkende til en større udvikling. Der blev oprettet åbne fængsler, ledelses- og personaleforhold samt behandling af de indsatte blev ændret. Tetens gik ind for friere former for straffuldbyrdelse og udbygning af aktiviteter med uddannelse, beskæftigelse og forsorg. Sad som formand for udvalget vedrørende principperne for fuldbyrdelse af fængselsstraf og for skoleudvalget vedrørende personaleuddannelse. Lod sig inspirere af forholdene i udlandet, tog aktivt del i det internationale samarbejde og havde tæt kontakt med fængselsstyrelserne i de andre nordiske lande. Tetens var medlem af bestyrelsen for Dansk kriminalistforening, af Dansk kriminologisk selskab, af Straffelovskommissionen og sad i 17 år som formand for A/S Blindes Arbejde. Udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 1. grad af Dannebrog.