Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer

Født lørdag den 13. maj 1922 i Tønder
Død tirsdag den 10. september 2019

Mini-biografi: Var søn af en fyrbøder, blev 1940 student, gennemgik Hærens Officersskole og var under besættelsen i Hærens Efterretningstjeneste. Harald Boysen blev 1945 premierløjtnant, var 1948-50 adjudant ved Den Danske Brigade i Tyskland, blev kaptajnløjtnant 1949, udnævnt til kaptajn i 1953. Var et år kompagnichef ved 3. Regiment, 1958-61 lærer ved Forsvarsakademiets generalstabskursus, fra 1961 oberstløjtnant, virkede til 1963 i Hærstaben, 1963-64 bataljonschef ved Fynske Livregiment, blev 1964 chef for det første danske kontingent til FN-styrken i Cypern, stabschef ved 1. Sjællandske Brigade 1965-66, ved Generalinspektøren for Infanteriet 1966-67 og chef for Hærinspektoratets Uddannelsesafdeling 1967-71. Blev oberst 1972 og var til 1973 chef for 1. Sjællandske Brigade samt garnisonskommandant i Roskilde, derefter chef for Hærstabens uddannelsesafdeling, 1975 stabschef samt chef for Hæren og fra 1982 inspektør for Hæren, tog sin afsked i 1987. Boysen sad som medlem af bestyrelsen for Det Krigsvidenskabelige Selskab og for Fonden af 18. April, var medlem af udvalget for det grundtvigske soldaterarbejde, formand for bestyrelsen for Hærens Linieofficerskorps' Jubilæumsfond samt overtilsyn for Garnisonskirken og Kastelskírken. Blev udnævnt til Kommandør af 1. grad af Dannebrog, modtog Hæderstegnet for god Tjeneste ved Hæren, FN's Cypern Medalje, Løjtnant Grubbe-Gregersens mindelegat, Nordic Blue Beret's Fortjenstmedalje og Reserve-officersforeningen i Danmarks hæderstegn.