Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landmand, godsejer, etatsråd og pioner

Født onsdag den 7. august 1844 på Høstemark, Mou, Sejlflod
Død søndag den 20. juni 1915 på Sønder Elkær, Sulsted, Aalborg

Mini-biografi: Var søn af godsejer Arnold Branth, blev 1860 student og gennemgik derefter en 4årig landsbrugsuddannelse. Deltog i krigen 1864, blev 1867 landbrugskandidat, virkede som forvalter nogle år, blev siden selvstændig landmand og 1882 ejer af Sdr. Elkær i Vendsyssel. Moderniserede driften, tilplantede markerne, startede opdræt af godt jysk malkekvæg og opfedede kødkvæg, gården blev et søgt lærested for vordende landmænd, der her fik en grundlæggende skoling i landbrug. Harald Branth var sognerådsformand i Sulsted-Ajstrup, bestyrelsesmedlem og siden formand i Ålborg amts landboforening, formand for Foreningen af jyske landboforeningers husdyrudvalg og formand for statsdyrskuekommisionen for 5. distrikt. Deltog som repræsentant for De jyske landboforeninger, sammen med F. Andersen-Rosendal, i forhandlingerne om at få samlet de eksisterende organisationer under et landbrugsråd, så der samlet kunne fremføres krav om støttelovgivning til landbruget i form af bl.a. skattelettelser, men forsøget mislykkedes. Branth forsøgte på anden vis at fremme sit erhvervspolitiske program, fik i foråret 1893 mulighed for at få flere i tale og samtidig som mellemmand mellem sit eget Højreparti og Venstres landbofløje få ret stor indflydelse på agrarforeningens program. Da foreningen mistede sin indflydelse kørte Branth træt, bortauktionerede sin elitebesætning og lod en søn overtage gården. Udnævntes til Etatsråd og Ridder af Dannebrog.