Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Svensk forfatter, historiker, politiker og professor

Født tirsdag den 2. maj 1848 på Klastorp, Varberg, Halland, Sverige
Død fredag den 6. januar 1922 i Uppsala, Uppland, Sverige

Mini-biografi: Var søn af en postmester, blev student i 1865 og derefter optaget på Uppsala Universitet. Tog eksamen herfra i 1871, fik året efter en ph.d. på afhandlingen Om den fornsvenska nämnden enligt Götalagarne og blev samtidig docent i historie. Harald Hjärne foretog de følgende år en hel del videnskabelige rejser til udlandet, besøgte bl.a. Danmark, Rusland, Tyskland, Østrig og Italien, fik finansieret turene via stipendier, tilskud fra den svenske stat og for sine egne penge. Underviste i historie på Uppsala Universitet fra 1882, blev udnævnt til professor i emnet i 1889, til juridisk æresdoktor i 1893 og til æresdoktor i teologi i 1911. Hjärne gjorde sig bemærket politisk både ved skrift og tale, især i spørgsmål om forsvar, union og stemmeret, var valgt til at repræsentere Uppsala i Europa-parlamentet fra 1902-08. Havde flere tillidsposter: var medlem af Uppsalas Videnskabsakademi, af Kongeligt Selskab for udstedelse af Manuskripter om skandinavisk historie, af flere udenlandske akademier o.a. Hjärne formåede at skabe interesse om historie og politik blandt de studerende og udgav adskillige værker om dette som En rysk emigrant i Sverige för tvåhundra år sedan, Sveriges statsskick under reformationstiden, Rysslands historia, Svenskt och främmande, en række tidsskrifter, brochurer m.m. Var far til professor Erland Hjärne.