Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, landsarkivar, historiker og professor

Født torsdag den 3. januar 1907 i Aalborg
Død tirsdag den 27. januar 2009

Mini-biografi: Blev student 1925 og læste dansk og historie på Universitetet. Rejste i 1928 til Genève, hvor den engelske professor Alfred Zimmern afholdt en skole, ved hjemkomsten havde Harald Jørgensen besluttet at uddanne sig til arkivar og blev medhjælper for historikeren Hans Jensen. Vandt i 1932 guldmedalje på en afhandling om statsmanden J.S. Møsting. Jørgensen blev tilknyttet dagbladet Politiken indtil 1934 og blev her arkivar-aspirant på Rigsarkivet. Udgav i 1940 Studier over det offentlige Fattigvæsens historiske Udvikling i Danmark i det 19. Aarhundrede, som blev en succes og udkom i 3 oplag. Efter 2 år på Landsarkivet i Åbenrå blev Jørgensen i 1943 kaldt tilbage til Rigsarkivet og begyndte samtidig på sin doktordisputats Trykkefrihedsspørgsmaalet i Danmark 1799-1848. Den blev udgivet på Ejnar Munksgaards forlag og blev trykt på Hertz' trykkeri, som i maj 1944 blev sprængt i luften af Gestapo. Kun enkelte korrekturer eksisterede og bogen måtte duplikeres, men blev antaget på Aarhus Universitet og Jørgensen blev dr.phil. i historie. Var redaktør på udgivelsen af Anders Sandøe Ørsteds arbejder om Trykkefriheden og skrev selv Tidsskriftspressen i Danmark indtil 1848 (1961) og Da censuren blev opgivet (1970 i 200-året Struensees ophævelse af censuren). Jørgensen var Landsarkivar for Sjælland 1962-77.