Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk anatom, zoolog og professor

Født søndag den 13. marts 1831 i København
Død onsdag den 25. april 1917 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en militærmand, tog lægeeksamen 1855 og blev dr.med. 1857 på disputats om fosforsyre-mængden i urinen. Interesserede sig for komparativ anatomi og zoologi, blev internationalt kendt inden for disse områder. Harald Krabbe blev ansat som assistent hos Veterinær- og Landbohøjskolens lærer i anatomi og blev 1863 sendt til Island af regeringen for at finde årsagen til ekinokoksygen. Blev herved bragt ind på forskningsområdet om indvoldsorm, fandt ikke alene årsagen til ekinokoksygen, men kom også med forslag til bekæmpelsen, hvilket trængte sygdommen stærkt tilbage på Island. Resultatet af rejsen og andre helmintologiske undersøgelser er beskrevet i Helminthologiske Undersøgelser i Danmark og paa Island. Krabbe udgav desuden to store værker: Bidrag til Kundskab om Fuglenes Bændelorme og Nye Bidrag til Kundskab om Fuglenes Bændelorme, blev på dette felt betragtet som en international kapacitet. Holdt forelæsninger på universitetet om indvoldsorme, blev 1892 professor i anatomi og i fysiologi, indførte et mikroskopikursus, var censor i anatomi ved medicinsk eksamen ved universitetet og indførte dyreanatomi på Kunstakademiet. Var redaktør af Tidsskrift for Veterinærer, medlem af det veterinære sundhedsråd, af Videnskabernes Selskab, æresmedlem af flere tyske og engelske veterinære og naturvidenskabelige selskaber. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 2. grad.