Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk rektor og professor

Født tirsdag den 11. januar 1910 i Tjørnemark, Stege
Død lørdag den 17. februar 1996

Mini-biografi: Var søn af en førstelærer, blev i 1933 lærer, tog året efter studentereksamen, var 1934-36 ansat som lærer ved Karise kost- og realskole, derefter ved Frederiksbergs skolevæsen. Gjorde i 1942 tjeneste på skolepsykologisk kontor, tog i 1944 magisterkonferens i psykologi, blev i 1951 viceskoleinspektør og var i 1953 ledende skolepsykolog. Underviste 1945-59 på Københavns Universitet og var 1959-77 professor i pædagogik ved Danmarks Lærerhøjskole, var i 1961 på studieophold ved University of London, Institute of Education. Harald Torpe var 1963-64 prorektor ved lærerhøjskolen, derefter rektor til 1977. Sad som formand i bestyrelsen for Foreningen af Skolepsykologer og Konsulenter for Særundervisning og for Faglærereksamen, var medlem af Arbejdsudvalget for Skolepsykologiske Undersøgelser, af bestyrelsen for Vordingborg Seminarium, planlægningsrådet for de højere uddannelser, af seminarrådet, folkeskolens læseplansudvalg samt af adskillige ministerielle udvalg, blev 1981 æresmedlem af Skolepsykologernes Landsforening. Torpe skrev flere afhandlinger samt artikler om psykologiske emner i forskellige faglige tidsskrifter og opslagsværker. Blev udnævnt til Ridder af 1. grad og til Kommandør af Dannebrog. Var bror til redaktør Chr. Torpe og forstander Jørgen Torpe.